image

PeyamaKurd - Arkeologlar Sudan’ın kuzeyinde yaşayan ve şu anki Atbara şehrinin 70 km doğusunda bulunan 'Homo erectus' dönemine ait taş aletler bulunduğunu bildirdi. Tarihi kaynaklar aletlerin 700 bin yıldan daha eski olduğunu teyit etti.

Homo erectus iki ayağı üzerinde yürüyen insanlar olarak biliniyor. İlk buz devri döneminde yaşamış kadim bir insan ırkı olan homo erectus takriben 2 milyon sene önce var olmuş bir topluluk. Arkeolojik kazılar homo erectusların düz yüzlü çıkık burunlu olduklarını şimdiki insan yürüyüşü gibi yürüdüklerini ve vücutlarının dağınık şekilde kıllı olduğunu ortaya çıkardı.

Arkeoloji alanında uzman 'Heritage Daily' sitesine göre Nil’in doğusundaki Sahra çölünde yapılan altın araştırmaları yeni bir maden keşfiyle sonuçlandı ve bu keşif neticesinde arkeologlar madenin tabakalarını incelerken içerisinde kesici kenarlara sahip büyük ve eski taş aletlere rastladılar.

Yine siteye göre, Arkeologlar keşfedilen bölgenin “taş aletlerinin üretimi için bir atölye” olduğunu düşünüyorlar ve buna delil olarak taş aletlerin yapımı esnasında parçalanmış olduğu kuvvetle muhtemel olan taş parçalarını gösteriyorlar. Aletlerin üzerlerini örten toprak ve kum katmanları, mekandan yayılan termal ışınları ölçerek, taşlarda ve toprakta bulunan enerjiden yayılan ışık miktarını saptayarak tarih elde eden optik uyarmalı lüminesans yöntemi kullanılmak suretiyle incelenmiş ve toprak tabakanın 390 bin yıllık olduğu ortaya çıkmıştır.

Heritage Daily,  Wroclaw Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nden bir profesörün sözlerini şu şekilde yazdı:   “Alet yapımında kullanılan yönteme bakıldığında alandaki en alt tabaka doğal olarak en eski olandır ve 700 bin yıldan eski olması hatta 1 milyon yıllık olması muhtemeldir.”

Araştırmacılar homo erectus’un Afrika’dan Dünyanın diğer bölgelerine göç ettiğini ve bu sürecin dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan akıllı –modern- insanın (homo sapiens) evrimindeki bir basamak olduğunu düşünüyorlar. Arkeologlar ise Sudan’ın kuzeyinde keşfedilen bu bölgenin alet üretimi konusunda Mısır ve Sudan içerisinde bulunan en eski örnek olduğuna inanıyorlar. Bu insanın kökeni hakkında yapılan araştırmaların ortaya koyduğu kronoloji tarafından destekleniyor.